Charakteristika akce:

Fluorescenční noc je víkendové soustředění, zajišťované sdružením Arachne, pro mladé lidi se zájmem o biologii a přírodní vědy. Její náplní jsou přednášky, exkurse do terénu, biologické diskuse a – jak název napovídá – možnost vyzkoušet si práci s fluorescenčním mikroskopem od přípravy preparátů až po skládání výsledných fotografií.

Akce se koná přibližně čtyřikrát ročně na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 2020 je naše akce podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.

Na Fluorescenční noci nejsou studenti diskriminováni dle věku (tedy můžou se účastnit studenti ze středních, vysokých i základních škol. Jedním z cílů Fluorescenční noci je i navazování kontaktů a předávání zkušeností mezi biologicky zaměřenými studenty různého věku. Program je optimalizovaný pro vyšší ročníky středních škol. Zájemci o studium na Přídovědecké fakultě UK zde můžou diskutovat o jeho možnostech.


Praktické informace:

Ubytování je ve vlastních spacácích a karimatkách, pro čistotné je k dispozici sprcha. Díky podpoře biologické sekce PřF UK jsou účast, ubytování i teplé večeře a nedělní oběd zdarma. Svačiny a jídlo na exkurzi si účastníci zajišťují sami, velmi vítány jsou potraviny pro společné mlsání (ovoce, zelenina, sýry, salámy, sušenky... a samozřejmě naše kultovní potraviny: chleba, máslo, čokoláda, ještě jedna a tamarind).

Na Fluorescenční noci je i pro plnoleté zakázáno požívání ethanolu a kuřiva. Naopak vítány jsou vlastní objekty na mikroskopování, biodiverzita (např. domácí zvířátka), hudební nástroje a zpěvníky.


Vaše dotazy ohledně Fluorescenční noci směřujte prosím na: fluorescencni.noc(zavinac)gmail.com

-- Created with help of Lightbox2 --