30. ledna - 2. února - Pohyb

Na ledno-únorovou Fluorescenční noc se přihlásilo 30 účastníků. Ve čtvrtek jsme vyslyšeli přednášky od Lenky Libusové o molekulárních strojích a od Vladimíra Krylova o migraci a vývoji buněk. Další den proběhla exkurze do Srbska a ve večerních hodinách Albetovo promítání Kapska. V sobotu byla pro zúčastněné připravena imunologická a determinační praktika. V neděli pak byl čas využit přednáškami Barči Jelínkové o pohybu rostlin a po ní Radka Lučana o migraci obratlovců. Více o této Fluonoci z pera Elišky Frolové.


První Fluonoc roku 2020 na téma Pohyb začala celkem netradičně, a to již ve čtvrtek, kdy se nadšení studenti středních i vysokých škol dostavili na práh pražské Karlovy Univerzity, aby si mohli užít pololetní prázdniny a následující víkend v ryze biologickém duchu.

Po 15. hodině jsme na fakultě přivítali Lenku Libusovou s přednáškou na téma "Molekulární stroje, především pak motory", mohli bychom se od nich občas inspirovat v jejich aktivitě. Dále následovala přednáška na téma "Migrace buněk během ontogeneze" od Vladimíra Krylova. Přednáška byla vyčerpávající až tak, že i pan docent Krylov si během ní musel akutně odskočit zavolat, ale za to nám to vynahradil dalším vášnivým výkladem, i přes předem určený čas. :) Po té následovalo představování, které nebylo tak dlouhé, jelikož někteří účastníci plánovali dorazit trochu později, nicméně jsme se dozvěděli zajímavosti a další poznatky o určitých účastnících a organizátorech, např. jaký pták má nejhezčí prdelku, a že oblíbený organismus jednoho z účastníků je hovězí. Večer se mikroskopovalo, povídalo o správném použité fluorescenčních mikroskopů a nebo se vedly jiné vášnivé diskuze.

Ráno jsme byli vzbuzeni Tyrkysovým silným hlasem, ale ač jsme se celkem snažili, vlak,kterým jsme se hodlali dostat na exkurzi, nám stihl ujet, tak jsme čekali další hodinu na nádraží, kde nám Fazole dala improvizační přednášku o historické části hlavního nádraží, kde se mnozí ocitli poprvé. Cesta trvala ani ne hodinu (dvoupatrovým vlakem!) a naším cílem bylo Srbsko, nicméně ne "to Srbsko", co byste čekali, ale obec ležící blízko od Karlštejna v okrese Beroun. Naším cílem byl vápencový lom Alkazar, hlavně přezimující netopýři. Ty jsme našli, celkem v hojném počtu, a byli vskutku parádní a tolerantní, protože je četné focení a svícení neznepokojilo a vzbudil se právě jeden z nich. Cestou jsme potkali i pobytové značky bobra evropského a poňuchali jsme si mloka, objekt zájmu mnoha telefonů. Výlet nás celkem zmohl, a tak jsme se cestou zpět ve vlaku rozvalili a pár z nás si i zdřímlo. Po příchodu na Viničnou jsme se účastnili cestovatelské přednášky z Kapska od Alberta, která byla zpestřena sušeným masem a čajem roibosem, typickými pochutinami této země. Dále jsme si pochutnali na skvělé večeři od Matyáše.

Sobota byla striktně praktická, jelikož jsme si měli možnost odurčovat různé druhy stínek a ploštic, pod vedením Vojty a Šimona, a také jsme byli svědky imunologického praktika,připraveného Davidem, a časosběrného dokumentu o fagocytujícím makrofágovi, jistým kandidátem na umělecké ocenění. Večer následovalo vyhlášení Zlaté Ephedry, kterou letos vyhrál Jáchym Zosinčuk, druhá byla Kačka Čermáková a třetí se společnou fotkou umístili Terka Maxerová s Honzou Maternou. Pozdě večer (nebo už ráno?) následoval ideonákup, kde se mimo jiné kuriozity kupoval i coronavirus.

V neděli už se Fluonoc pomalu chýlila ke konci, ale ještě předtím jsme si trochu pospinkali na přednášce od Davida Machače o deskové tektonice, pak se zahýbali na přednášce a videiích o pohybech rostlin od Báry Jelínkové a celou Fluonoc nakonec zakončilo vyprávění o migracích živočichů od Radka Lučana. Poté, nebo i v průběhu,jelikož se přednáška protáhla, odmigrovali také účastníci a celá lednová Fluorescenční noc byla u konce...
Další fotografie naleznete zde: odkaz na Zoneramu

13. - 15. března - Matematika v biologii

Fluonoc byla naplánována účastníci vybráni, pozváni, potvrzeni i natěšeni, když v tu rozhodla vláda o karanténě téměř pro vše, co se pohybuje po dvou nohách. Namísto tradiční Fluorescenční noci tedy začal náhradní koronavir nerozšiřující program. A sice:

Pandemická Fluonoc

Netrpělivě je očekáván report z rukou drahého hraboše Matěje Pokorného. Záznamy můžete najít zde youtube icon
-- Created with help of Lightbox2 --