Aktuální informace


Téma: Pohyb


Můžete se těšit na přednášky:

doc. Vladimír Krylov - Migrace buněk během ontogeneze

Radek Lučan - Migrace obratlovců

Standa Vosolsobě - Pohyby rostlin


na imunologické praktikum
a také na exkurzi za zimujícími netopýry do Českého krasu


Datum: 30. ledna – 2. února 2019

Přihlásit se můžete zde
oddělovač
Od 18. října do 6. listopadu 2019 úspěšně proběhla expedice do Maroka.
-- Created with help of Lightbox2 --