Aktuální informace


Téma: Obaly

Datum: 15. - 17. března

Přihlašování: odkaz na formulář

Přednášky:
Vladimír Krylov - Zárodečné obaly
Dagmar Říhová - Schránky bezobratlých
Tereza Zosinčuková - Obalené viry

Exkurse: Soutok Labe a Vltavy

oddělovač
Albánská expedice (17 - 29. 9. 2018) úspěšně proběhla.
Na podzim se uskuteční expedice do Maroka.
-- Created with help of Lightbox2 --