Starší roky FN

12./13.11.2009 Nultá fluorescenční noc

12.11.2009 před půlnocí vtrhlo několik účastníků (jmenovitě Mumínek, Katka, Léňa, Míša a Adam) tou dobou probíhajícího Jedelákova praktika nejdříve do laboratoře fluorescenční a konfokální mikroskopie PřF UK a poté po neukojení tamější přístrojovou technikou celou noc exploatovali mikroskop v praktiku 108. Tradice nočního mikroskopování byla zahájena.

Pamětník Jan Martinek na celou akci při jedné příležitosti zavzpomínal slovy: ...bylo to noční mikroskopování založené na čistém zájmu o mikroskop, spontánní, neoficiální akce vzešla čistě z touhy po fluorescenci, z lásky k věde (...), křišťálově ryzí a krásná. Nedotovaná, bez vaření a proplácení jízdného, neorganizovaná a živelná, kdy jsme tam strčili všechno, co jsme měli po ruce a o místo u mikroskopu jsme se prali...


fotografie laborky fotografie laborky ukazování Fluorescenčního mikroskopu řez jelením jazykem

Další cenné archivní snímky vizte zde:
http://zeaxantin.rajce.idnes.cz/Jedelakovo_biochemicke_praktikum_2009/27./28.2.2010 První fluorescenční noc

Díky Míšově lobbingu stimulovaném Katkou a Mumínkem se podařilo u Honzy Černého zapůjčit na sobotní noc místnost 108, kde proběhla první fluorescenční noc, kam se uchýlili účastníci tradičních sobotních Pokroků v biologii (tehdy s tématem rostlinné fysiologie)

Pozvánka na první akci začínala slovy: Ahoj Anoplura (odvozené pisivky),
vu vás na Florescenční noc.
Tuto sobotu (27.2.2010) a začátkem neděle (28.2.2010) se bude konat florescenční noc, na níž váš tímto zvu. Hlavním složkou programu je možnost zamikroskopovati na florescenčním mikroskopu v praktiku 108 (umístění: zůžená chodba, jižní polovina 1. patra, 1.patro, budova V7, ulice Viničná, PřF UK, Praha 2, Praha, Čechy, Česká Republika, Evropká Unie, Evropa, Eurosibiřská podoblast, Palearktická oblast, Eurasijská deska, severovýchodní čtvrtkoule, severní polokoule, východní polokoule, Země, Země včetně atmosféry, Země včetně gravitačního pole, Vnitřní planety Sluneční soustavy, Sluneční soustava, Sluneční soustava včetně Oortova oblaku, Okolí Alfy Centauri, rameno v Orionovi, Slirální ramena, Naše Galaxie, Naše Galaxie včetně gravitačního pole, Skupina kolem galaxie v Andromedě, Naše Supergalaxie, Vesmír, možná ještě něco). ...


fotografie laborky fotografie laborky

Pro zavzpomínání:
http://zeaxantin.rajce.idnes.cz/fluorescencni_noc/9. - 11.4.2010 Druhá fluorescenční noc

Po úspěchu první akce byla uspořádána druhá, tentokrát již na celý víkend. V páteční podvečer jsme se vydali do botanické zahrady, pozorovat vodní živočichy k jezírkům a nabrat materiál na noční mikroskopování. Poté proběhla silně improvizovaná přednáška o principech fluorescence, kterou přednesl Standa Vosolsobě. Na sobotní exkurzi jsme se připojili k exkurzi předmětu vodní ekosystémy a pokroků v biologii, která vedla k tůním u Čelákovic. Od těchto tůní jsme ale již samostatně pokračovali přes luhy s obrovskými porosty česneku medvědího (tudíž jsme si mohli dát chleba s česnekem) a Přerovskou hůru do Lysé nad Labem. Neděle se nesla ve znamení pomalého probouzení, postupné emigrace účastnictva, domikroskopování posledních objektů, úklidu a hraní deskových her.

Památnou událostí této Fluorescenční noci je demonstrace chleba, který byl více než rok chován na Budči, díky čemuž byl bohatě kolonizován vláknitými houbami.


Fotografie:
http://zeaxantin.rajce.idnes.cz/fluorescencni_noc_2/8. - 10.10.2010 Třetí fluorescenční noc

V rámci této Fluorescenční noci poprvé proběhla přednáška Co je možné vidět pod Fluorescenčním mikroskopem (Míša Mikát). Další přednáška byla o opylovačích (Zdeněk Janovský). Jde o první Fluorescenční noc s vlastní exkurzí, která se konala do Luhu libického, kde jsme se prodírali podzimním listím zapadaným močálem zarostlým velkým množstvím hub, které Celie nadšeně demostrovala. Cestou zpátky z exkurze jsme se oblékly do hávu tvořeného chmelem, celíkem, rákosem, svízelem a dalšími rostlinami.

Jelikož jsme se nedávno při výzkumu užovek stromových dozvěděli o existenci a potenciální nebezpečnosti kolomozivé gypsodrážky a reproverzního štyftu, tak byl vstup těchto objektů na Fluorescenční noc preventivně zakázán a o jejich formě a projevech se bouřlivě diskutovalo.
24.5.11.2010 Čtvrtá Fluorescenční noc

Tato Fluorescenční noc byla vůbec nejkratší a bylo na ní přítomno pouhých šest jedinců druhu Homo sapiens. Fluorescenční noc na začátku akademického roku a byla určena především novopečeným studentům, jak těm, co zažívali předcházející akce jako středoškoláci a nyní se již stali součástí fakulty tak i přidruženým nováčkům. Jako jediná FN v historii se konala kompletně mimo víkend, ráno jsme si tedy museli přivstat a praktikum 108 včas vyklidit.
18./19.12.2010 Zasněžená pátá fluorescenční noc

Ryze předvánoční Fluorescenční noc následující po Čajovně Arachne. Jde o jedinou Fluorescenční noc, kdy byla po celou dobu konání sněhová pokrývka. V sobotu se šlo na návštěvu do Botanické zahrady v Troji, kde jsme si pod vedením Jana Hopa Ponerta mohli prohlédnout zdejší květiny. V neděli byla vypravena expedice do Průhonického parku, který byl pod mohutnými nánosy sněhu. Z jednoho stromu byl odříznut Choroš, který se stal Mumínkovou a Míšovou náhradou za spolubydlícího rodu Fomes, který se ve zralém věku se vydal na cestu kolem světa. Večer přinesl Zdeněk Janovský hru opuštěné pole, díky čemuž jsme dlouho do noci simulovali sukcesi rostlin.
Nelze opominout historicky významnou skutečnost - na Fluorescenční noci se zjevil Albert!
21. - 23.1.2011 Protheomické praktikum

Akci předcházelo ambiciosní rozhodnutí expandovat Fluorescenční noci o další odborný program mimo tradiční fluoreskování. První padla volba na proteomické metody. Celkem se na této FN objevil do té doby nevídaný počet jedinců, a to 26, z toho bylo 16 regulérních účastníků. Odborný program zahajuje Honza Černý přednáškou o nádorovém bujení a možnostech jeho léčby. Dále v páteční večer následuje Standova přednáška o separaci proteinů. Poté si účastníci ozkouší práci s automatickými pipetami, přičemž někteří drží pipetu v ruce vůbec poprvé.

Po zevrubné úvodní přednášce o separaci bílkovin (Standa) v pátek následovaly v sobotu celodenní experimentální orgie na Viničné 5. Sestavujeme aparát vhodný k následující elektroforéze. Standa pak přinesl organické materiály plné bílkovin, každá z pěti skupinek dostala něco jiného a měla za úkol materiály rozšmelcovat. (Mléko, sója, kefír, brokolice, hlava lososa, kvasnice). Poté jsme se přesunuli do do Hopovy pracovny, kde Hop se Standou vařili pokrmy. Hop rozvařil špagety a Standa strčil vajíčko do mikrovlnky...Pokusy zatím probíhaly. Míša v mezičase přednášel o fotosyntéze.

V rámci této Fluorescenční noci se poprvé vyskytoval Anomalocarísek, tedy Mumínkův potkan, a samozřejmě byl krmen sýrem. Před půlnocí se Albert vášnivě rozdiskutoval s ostatními o tom, zda je lepší zelená, či bílá biologie. Kdo nediskutoval, vyrazil na exkurzi za biodiverzitou do místnosti 413 na Budči. Vzhledem k celodennímu náročnému programu a komplexní expresi začalo docházet predivo. Díky tomu bylo třeba doplnit zásoby a tak se zrodil první první ideologický nákup. Míša napsal na filtrační papír všemožné predivo, které si účastníci či organizátoři přáli. Poté se s tímto seznamem a samozřejmě i Anomalocarískem vyrazilo za prozpěvování položek nákupního seznamu toto predivo sehnat. Začátek nákupního seznamu zněl: "chleba máslo čokoládu ještě jednu mirindu, vezmeme anomalokaríska, budeme ho krmit sýrem, vysočina byla desinfikována, vodní kámen", tedy trochu jinak, než je jeho dnešní kodifikovaná verze.

V neděli dopoledne jsme okusili přístroj MALDI pod instruktáží Petra Jedelského. Poté se nejvytrvalejší jedinci vydali do Modřan, kde pod vedením Katky Jůzové kopali včely Andrena vaga parazitované řasníky.


fotografie laborky Albert s Anomalocarískem přednáška fotografie laborky fotografie laborky

Fotografie:
http://zeaxantin.rajce.idnes.cz/proteomicke_praktikum_2010/6.-7.5.2011 Sedmá - exkursní fluorescenční noc

Jde o na dlouho dobu jedinou Fluorescenční noc, v rámci které proběhly dvě exkurze: páteční vedla do Luhu libického a sobotní vedla z Kosova do Srbska (nechám na fantazii čtenáře, zda v bývalé Jugoslávii, nebo v Českém Krase). Po návratu z exkurze do luhu jsme se nejdříve vypravili do botanické zahrady poté již mohlo začít mikroskopování. Vzhledem k tomu, že oligotrofní prostředí nastalo již v pátek, šlo se se seznamem nakupovat. Po návratu jsme určovali pestřenky a případně hráli karetní hru Bang! Na noc jsme se opět utábořili před Horáčkovou pracovnou, kde Míša vyprávěl pohádku o kukačce.

V sobotu vstáváme brzy a jdeme na Hlavák, odkud se vyráželo směr Beroun. Postupně jsme sestupovali směrem k zemskému jádru ve velkolomu Čertovy schody, přičemž jsme se dostávali do oblastí s čím dál starobylejší faunu - na začátku cesty jsme potkali silurské či devonské hlavonožce a uprostřed ordovické graptolity. Až na úplném dně nás poněkud překvapil recentní rak bahenní. Při exkurzi byla nalezena peněženka nějakého Jandíla (a myslím, že ne poprvé a naposled) :) Část skupiny se vydala hledat majitele peněženky. Ten byl nalezen, ale účastníci byli rozptýleni po okolí. Shromáždili se až u posedu, na který Míša vylezl s napřaženou smýkačkou a posvětil tento posed písní Rorippa. Pak se rychlým tempem pokračovalo až do obce Srbsko. Tam se za peníze věnované nám Jandíkem nakoupily nanuky a predovaly se. Večer se pod mikroskopem sledoval především různý pyl a řezy kapradinami.


exkurse lom Kosov rak ve vodě Míša v čele výpravy

Fotografie:
http://zeaxantin.rajce.idnes.cz/exkurze_Kosov/
http://jirka6.rajce.idnes.cz/2011%2C_jaro_-_Kras/
http://signalosom.rajce.idnes.cz/2011_05_07_Z_Kosova_do_Srbska_pod_Misovym_vedenim/
30.9.-2.10. 2011 Osmá fluorescenční noc

Večer proběhla klasická přednášky Co je možné vidět na Fluorescenční noci (Míša) a exkurze do Botanky za účelem lovu materiálu. Hrál se Bang! Přespat jsme se vydali do druhého suterénu, kde v noci nepochodoval nikdo jiný, než afrovrátný. Ten z nějakého důvodu rozsvítil, prošel a už nezhasl.

Další den ráno se vstávalo brzy, přesto nám vlak na Karlštejn ujel o pár vteřin. Jeli jsme do Srbska, odtud k malým Bubovickým vodopádům. Čokoláda kolovala proudem. Trasa vedla před stepi porostlé třemdavou, kde byl nalezen stepník Eresus colarii. Nakonec jsme se přiblížili ke Karlštejnu, kde jsme se setkali s Albertem, který prvodáděl kvůli návštěvě entomologické burzy a ztrátě foťáku velmi komplexní migraci, na jejímž konci nás konečně našel. U Karlštejna proběhlo hledáni zkamenělin, navštívili jsme rovněž rozhraní Silur/Devon. Se západem sluníčka jsme jeli vlakem zpět do Prahy.

Účastníci měli tentokrát velké požadavky, do by bylo dobré sehnat, a tak se v nákupním seznamu objevily tyto položky: "sveřepí šakali, kučka, bramborová kuše v prášku, afrovrátný." Píseň chlebamáslo byla prohlášena hymnou fluonoci. Diskuse s prodavačem probíhala asi následovně: "Nemáte nějaké šakaly?" "Špageti, mame špageti!" a podobně.. A tak jsme místo konzerv konzervy kukuřice pořídili tři vteřinová lepidla.

Na této Fluorescenční noci bylo celkem okolo dvaceti účastníků, ale po většinu doby jen jediný organizátor (Míša).


brslen exkurse exkurse Psaní nákupního seznamu

Fotografie:
http://fluorescencninoc.rajce.idnes.cz/FN_2011_rijen_Danka/
9.-11.12.2011 Devátá fluorescenční noc

V rámci této fluorescenční noci proběhla přednáška o funkci fluorescenčního mikroskopu (Jan Mumínek Martinek), a o Kostarice (Michael Mikát). Exkurze vedla do Divoké Šárky. Vzhledem k mrazivému počasí a nízké pozorované biodiverzitě jsme si při exkurzi povídali pohádky na biologická témata, například enzymech žehláze a popeláze. Nalezli jsme zásadní artefakt, a to sekeru šílenství. Celkem se zúčastnilo této Fluonoci 14 účastníků a tři organizátoři.


f. mikroskop a pod ním krásný řez tvorba preparátu Celie ukazuje houby na exkursi hodně fotografů laborka ideologický nákup

Fotografie:
http://fluorescencninoc.rajce.idnes.cz/FN_prosinec_2011/
http://zeaxantin.rajce.idnes.cz/fluoronoc_prosinec_2011/
http://jirka6.rajce.idnes.cz/2011%2C_podzim_-_Fluorescencni_noc/
http://mycena.rajce.idnes.cz/Fluorescencni_noc_%2C_konec_roku_2011/
http://fluorescencninoc.rajce.idnes.cz/Fluorescence_prosinec_2011/

-- Created with help of Lightbox2 --