Slovník

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Vysvětlivky

Slovník v pdf

A

absorbce F., subst. – 1. odb. pojem, příjem z vnějšího prostoru dovnitř; 2. syn. predace Vrat. (viz predace)

Aesculapův řád M., subst. – 1. ocenění za vlastnoruční chycení užovky stromové (Zamenis longissimus) pro výzkumné účely

Afrotheria pomn., subst. (sg. Afrotherium) – 1. clade savců, jedna ze 4 hlavních skupin placentálů, patří sem např. sloni, bércouni, hrabáči nebo sirény; 2. součást. id. nákupního seznamu (smažená a.)

afrotropy pomn., subst. – 1. zoogeografická oblast, která zahrnuje většinu Afriky (mimo severní část, patřící k mediteránu, viz mediterán) a část Arabského poloostrova

afrovrátný M., subst. – 1. býv. noční vrátný na Viničné 7, zkr. afro

Alkazar M., subst. – 1. bývalý lom v Srbsku (viz Srbsko 2) s množstvím štol, zimoviště netopýrů

Ananas M., subst. – 1. rod rostlin z čeledi Bromeliaceae; 2. druh Ananas comosus a jeho jedlé plody

Anas F., subst. – 1. rod vrubozobých ptáků, kachna (např. kachna divoká – Anas platyrhynchos)

Anomalocaris M., subst. – 1. fosilní příslušník skupiny Dinocarida z kambrických usazenin např. v Burgess Shale; 2. Anomalocar-ísek, An-ýsek, jméno potkana Jana Mumínka Martinka, ideologického organismu, † 2013

Apis F., subst. – 1. rod včel čeledi Apidae, např. v. medonosná (Apis mellifera); 2. Apis-ka, potkan Evči Matouškové

Arachne F., subst. – 1. postava z řeckých mýtů; 2. Arachne N., subst. – biologické soustředění pro středoškoláky; 3. sdružení, pořádající biologické akce pro středoškoláky

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

B

Běstvina F., subst. – 1. obec v okrese Chrudim poblíž Železných hor; 2. biologické soustředění pro úspěšné účastníky BiO.

Bílichov M., subst. – 1. název obce; 2. id. dům, kde se mohou konat ideologické akce

biodiversita F., subst. – 1. biologická diversita na všech možných úrovních; 2. id. organismy (donést b. – přinést chované nebo sbírkové organismy, hledat b. – hledat organismy)

biologie F., subst. – vědní obor, zabývající se různými aspekty biodiversity

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

C

Cavallier-Smith M., subst. – 1. profesor na universitě v Oxfordu, významný fylogenetik, publikuje různé protichůdné názory na fylogenesi a občas se i trefí

Ceratina F., subst. – 1. rod včel, čs. kyjorožka, tyto včely si vyhlodávají hnízdní dutiny ve stoncích s dřeňovou duší, např. Ceratina nigrolabiata, u nás 4 druhy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Č

čokoláda F., subst. – 1. sladkost odvozená od materiálu z plodů kakaovníku (Theobroma cacao), obsahuje theobromin; 2. ideologický pokrm; 3. (č.) ještě jedna – druhá, příp. další čokoláda

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

D

datlík M., subst. – 1. rod šplhavců; 2. ideologická píseň

definice reproverzního štyftu F., subst. et adj. – 1. různé pohledy na to, co je reproverzní štyft; 2. ní nýt na ose hlavní a – útržek pravděpodobné d. r. š.; 3. obkreslovací tužka F., subst. et adj. – d. r. š. podle Zdeňka Janovského; 4. ohnutá závitová tyč F., subst. et adj. – d. r. š. podle Tomáše Smyčky, 5. najděte si to na Googlu – ‚pravdivá‘ d. r. š.

drápkovec – M., subst. – 1. příslušník kmene Onychophora, sesterské skupiny členovců

durian M., subst. – 1. rostlina rodu Durio z čeledi Malvaceae; 2. plod durianu, nejčastěji Durio zibethinus, ale i jiné druhy, vanilková chuť (dáno geneticky, některým lidem chutná durian po mrtvole), mrtvolný zápach

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

E

Ephedra F., subst. – 1. čs. chvojník, nahosemenná rostlina, obsahující psychotropní látku efedrin, její řez je v logu FN

exprese F., subst. – 1. výrazný projev nějaké činnosti, vlastnosti nebo názoru (hudební exp. – hraní na hudební nástroje a zpěv, genová exp. – projev genu); 2. dělání nesmyslů, obvykle inspirovaných biologií a různými aspekty kultury biologů; 3. hyperexprese extrémní, až nesnesitelné projevy exprese; 4. expr-imovat v. – provádět expresi;

exprimátor M., subst. – 1. bývalý, vysloužilý primátor (hlavní představitel městského zastupitelstva); 2. ten, kdo provozuje expresi, ten, kdo exprimuje (viz exprese 5); hyper-exprimátor M., subst. – ten, kdo hyperexprimuje (viz exprese 4)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

F

Flegr M., subst. – 1. profesor evoluční biologie na PřF UK, autor teorie zamrzlé evoluce (viz zamrzlá evoluce).

Fluonoc F., subst. – 1. neoficiální zkrácený název FN

Flusser M., subst. – 1. student PřF UK., který si v prvním ročníku bakalářského studia zapsal v SISu úplně všechny nabídnuté přednášky

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

G

Ve slovníku se zatím nevyskytuje žádné slovo na "G"

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

H

Hluboká F., subst. – 1. název obce (H. nad Vltavou, H. u Borovan atd.); 2. id. dům v H. nad Vltavou, kde se mohou konat ideologické akce

houba F., subst. – 1. zástupce skupin Ascomycota, Basidiomycota apod.; 2. porézní struktura; 3. nástroj k mytí; 4. nesprávně houbovec, člen skupiny Porifera; 5. vulg. plodnice basidiomycety

HSNP zkr. – Hovna, sračky a ty největší píčoviny, věci, nepotřebné věci, nepořádek; 2. Hromada HSNP (Hromada hoven a sraček a těch největších píčovin) zkr. – nepořádek, mnoho věcí

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

CH

Chí kvadrát M., subst. – 1. statistická metoda – test shody s teoretickým rozdělením; 2. zemřelá mnohonožka Míši Mikáta

chleba M., subst, - 1. též chléb, základní pokrm, pečivo vyráběné z mouky, vody, soli a kvasnic; 2. ideologický pokrm (viz Chlebamáslo)

Chlebamáslo N., subst. – 1. ideologická píseň, resp. popěvek (Chleba máslo čokoládu ještě jednu…)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

I

ideologicita F., subst. – 1. pozitivum pro biologickou resp. fluorescenční kulturu, pro biologii, biodiversitu, vesmír, život a vůbec; 2. ideo-logic-ký adj. – výraz ideologicity pro konkrétní objekt/činnost (i. nákup – rituál nákupu potravin na FN, i. potravina – opěvovaná či pro fluorescenční kulturu významná potravina, i. píseň – píseň s motivy biologické resp. fluorescenční kultury či s motivy biologickými, parodie na jinou píseň nebo i původní, viz NHNZ UK, i. člověk – člen společnosti biologů či člověk, pozitivní pro biologii, vesmír, život a vůbec, i. expedice – expedice do zahraničí, pořádaná pro ideologické lidi, i. akce – akce, organisovaná ideologickými lidmi pro ideologické lidi, i. slovo – výraz typický pro kulturu FN či biologů, zkr. id. sl.); ne-ideologic-ký adj. – opak ideologického, reproverzní

interakce F. subst. – 1. vzájemné působení dvou objektů; 2. výrazný vztah dvou lidí (tělesná i. – různé stupně tělesného kontaktu dvou interagujících); 3. intera-govat v. – provádět interakci; 5. interak-tor M., subst. – člověk, provádějící interakci

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

J

Ve slovníku se zatím nevyskytuje žádné slovo na "J"

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

K

kloakao N., subst. – 1. id. kakao; 2. id. pokrm – kakao smíchané s pomazánkovým máslem

klohnit v. – 1. sbírat vodní brouky v detritu a v tůních; 2. u-klohnit v. – sebrat vodní brouky v detritu a v tůních

kník interj. – 1. negativní význam (ach jo, už zase, ale ne); 2. tázací význam (nerozumím, cože, proč); 3. přací význam (s dovolením, prosím, nakrm mne, dej mi kousnout, dej mi napít); 4. vyjádření náklonnosti k jiné osobě; 5. neurčitý význam, floskule

kníkat v. – 1. vyluzovat interj. kník (viz kník); 2. být nespokojen s danou situací

kolomazivá gypsodrážka F., adj. et subst. – 1. neznámý objekt, zakázaný na FN, není jisté, zda positivní nebo negativní

kuku interj. – 1. vyjádření práva kukat (vítězství v terénní úloze na celostátním kole BiO); 2. uklidňovací význam (ticho!); 3. pátrací význam (jsem tady, haló)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

L

Ve slovníku se zatím nevyskytuje žádné slovo na "L"

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

M

marasin M., subst. – 1. papuánský výraz pro jakoukoli kapalinu (nápoj, žíravina, palivo, jed…)

máslo N., subst. – 1. derivát z mléka, obsahuje lipidy odvozené od kyseliny máselné, pokrm, vhodný např. k mazání na chleba; 2. ideologický pokrm (viz Chlebamáslo)

mediterán M., subst. – 1. zoogeografický a geografický region, oblast kolem Středozemního moře; 2. biom, definovaný klimatem subtropického charakteru s horkým létem a mírnou, deštivou zimou

Megatherium N., subst. – 1.ext. rod pozemních lenochodů z Ameriky; 2. jméno zemřelého pískomila z Entomologické pracovny

monofylie F., subst. – 1. stav taxonu; 2. monofyletický adj. – taxon, zahrnující společného předka a všechny jeho potomky, takové taxony jsou podkladem moderní taxonomie

Mylodon M., subst. – 1. ext. rod pozemních lenochodů z Ameriky

myš F., subst. – 1. hlodavec z čeledi myšovitých (Muridae), např. myš domácí (Mus musculus); 2. drobný savec morfotypu myši, ne nutně myši příbuzný (vako-myš – vačnatec, který vypadá jako myš, mini-myš – drobná africká myš, klokano-myš – velká myš, schopná skoku, řeko-myš – africký hlodavec);

myšička F., subst. – 1. malá myš nebo jiný drobný savec; 2. cokoli roztomilého (zvol. myyyšička!), ideologický organismus, pěkný organismus (příklady m. – nosorožec, lamblie, kyjorožka, morče, potkan, pestřenka)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

N

N zkr. – 1. písmeno latinky; 2. – Normalita, první kategorie normálního stavu biologa. Nebiolog, člen většinové populace.

národní park M., adj. et subst. – 1. velkoplošné chráněné území s přírodou mezinárodního významu, místo vysoké biodiversity; 2. Č. oblast určená k těžbě dřeva a lyžování

naslonit (se) v. – opřít se, zalehnout, zacpat (Kam se nelze vetknout, tam se lze naslonit. – viz vetk), z chorv. nasloniti se – opřít se

Nature M., subst. – 1. angl.. příroda; 2. brit. významný vědecký časopis

nekachna F., subst. – 1. syn. ananas (viz Ananas), z logiky an-anas – ne-kachna (viz Anas)

neotropy pomn., subst. – 1. zoogeografická oblast, která zahrnuje celou Jižní Ameriku, Střední Ameriku a Karibik

Nephila F., subst. – 1. velký tropický pavouk

NHNZ UK zkr., - 1. Neumějí hrát, neumějí zpívat, umí kukat, ideologická nevázaná hudební platforma, produkující a performující ideologické písně (viz ideologicita 2)

nodulus M., subst. – 1. hlavní, největší, soudečkovitá část spermatéky

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

O

Ve slovníku se zatím nevyskytuje žádné slovo na "O"

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

P

pako N., subst. – 1. syn. pakobylka hmyz náležící do řádu strašilek (Phasmatodea) často se partenogeneticky množící

palearkt M., subst. – 1. zoogeografická oblast, zahrnující Evropu, netropickou Asii a mediterán (viz mediterán)

parafylie F., subst. – 1. stav taxonu; 2. parafyletický adj. – taxon (taxon p., p. taxon) obsahující společného předka, ale ne všechny jeho potomky, takový taxon je v moderní taxonomii neuznávatelný; 3. Taxon parafyletický M., subst. et adj. – ideologická píseň.

phuketkrabi pomn., subst. – 1. oblíbené slovo thajských taxikářů

plíseň F. subst. – 1. vulg. mikroskopická vláknitá houba

PNAS pomn., subst. – 1. amer. vědecký časopis (Proceedings of the National Academy of Science); 2. id. zkr. previously not accepted in Science (angl. dříve odmítnuto ve Science, viz Science); 3. nespr. také zkr. pro proč nemá Anomalocarísek sýr

polyfylie F., subst. – 1. stav taxonu; 2. polyfyletický adj. – taxon, který nezahrnuje žádného společného předka, ale je založen na konvergenci, takový taxon absolutně nevyhovuje modernímu přístupu k taxonomii

predace F., subst. – 1. biol. pojem, druh symbiosy, kdy jeden organismus profituje z toho, že druhému sníží fitness na nulu; 2. id. sl., požívání potravin (viz absorbace, viz žraní), též pr. v širším slova smyslu; 3. pred-ivo N., subst. – pokrm, jídlo.; 4. ná-pred M, subst. – pokrm, kterým se někdo napreduje; 5. Z-pred-ované adj, - predivo, které již neexistuje z důvodu predace, ideologická píseň.

proverze F., subst. – 1. syn. ideologicita (viz ideologicita), (zhodnotit prov. – zhodnotit, zda je daný objekt vhodný, správný, pěkný, ideologický); 2. proverzní adj. – opak reproverzního (viz reproverzní)

pu-erh M., subst. – 1. čínský zrající čaj (světlý p. – kvalitnější, jemný, tmavý p. – fermentovaný); puer M., subst. – lat. chlapec

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Q

Ve slovníku se zatím nevyskytuje žádné slovo na "Q"

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

R

reproverze M., subst. – 1. velmi špatná, značně negativní věc, horší věc než štyft (dělat r. – provádět velmi špatné věci); 2. reproverz-ní adj. – velice špatný, značně negativní (r. predivo – špatný pokrm, úplně r. – strašlivě špatné); 3. r. štyft – viz štyft 6.

Rorippa islandica F., subst. et adj. – 1. syn. rukev bahenní (Rorippa palustris); 2. – exprimačně posvátná rostlina; 3. – provolání, vyjádření příslušnosti k ideologickým hodnotám a biologi

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Ř

řasník M., subst. – 1. hmyz příbuzný broukům z řádu Strepsiptera, parazitoid u 7 řádů hmyzu

řásník M., subst. – 1. nespr. řasník (viz řasník)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

S

SBN zkr. – 1. Standardní biologická normalita, druhá kategorie normálního stavu biologa, většina studentů biologie, biologie nezasahuje do všech ani do většiny aspektů života.

Science M., subst. – 1. angl.. věda; 2. amer. vědecký časopis, významný

Servít M., subst. – 1. učitel na ČVUT; 2. součást významného memu Servít je vůl

Srbsko N., subst. – 1. stát na Balkáně, součást bývalé Jugoslávie; 2. obec v Českém Krasu

Stoosma F., subst. – 1. číslo z množiny přirozených čísel; 2. praktikum 108, kde se koná FN

stromovka F., subst. – 1. park v Praze, lokalita vzácných xylofágních brouků; 2. id. užovka stromová (Zamenis longissimus)

svítilka F., subst. – tropický křís s významným výrůstkem na hlavě (např. rod Pyrops), nevyznačuje se žádnou formou bioluminiscence; 2. jeden z českých názvů pro světlušku rodu Lamprorhiza

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Š

ŠMN zkr. – 1. Špryňar – Mikátovská normalita, třetí kategorie normálního stavu biologa, definována tak, že u ŠMN biologie zasahuje do všech či téměř všech aspektů života

Šobes M., subst. – 1. lokalita v NP Podyjí, nejvýznamnější vinice v ČR a místo výskytu užovek a ještěrek, místo výzkumu včel (viz Ceratina)

štějerka zelená F., subst. et adj. – 1. id. ještěrka zelená (Lacerta viridis)

štyft M., subst – 1. špatná věc, negativum; 2. chyba (např. v presentaci – překlep); 3. zvolání nadávky, klení, projev rozčilení; 4. štyft-ní adj. – špatné, nesprávné, nefunkční; 5. štyft-ovat v. – dělat štyfty, obtěžovat; 6. ze-štyft-it – zničit, poškodit, udělat z dobrého špatné; 7. reproverzní š. – nejhorší možná alternativa či možnost se k ní blížící, nejzápornější věc.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

T

T test M., subst. – 1. statistická metoda, test shody střední hodnoty; 2. mnohonožka Míši Mikáta

tamarind M., subst. – 1. tamarind indický (Tamarindus indica L.), z arab. tamar hind (indická datle), strom z čeledi Fabaceae, původní v Africe, rozšířený pantropicky; 2. – plod Tamarindus indica, lusk, ideologický pokrm (viz ideologicita 2); 3. ideologická píseň (Žere Číňan, žere Ind…)

TBA zkr. – 1. Terminální biologická abnormalita, čtvrtá kategorie normálního stavu biologa,definována jako extrémní ŠMN, TBA jsou ŠMN považováni za mírné šílence

TBC zkr. – 1. tuberkulosa, bakteriální onemocnění, smrtelné; 2. Totální biologický kretenismus, extrémní pátý stupeň normálního stavu biologa, TBC jsou ŠMN považováni za extrémní šílence, mohou být nebezpeční sobě a svému okolí

Tom Kha Khai F., subst. – 1. thajská kuřecí polévka s kokosovým mlékem, oblíbená mezi turisty a připravená na FN

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

U

Ušinka F., subst. – 1. id. sl. morče (Cavia sp.)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

V

vetk interj. – 1. tendence se někam vetknout (viz vetknout (se)); 2. s dovolením; 3. nakrm mne

vetknout v. – 1. v. se – proniknout někam, projít, usednout s dovolením na místo; 2. v. si – nakrmit se, dát si něco; 3. viz vetk.

Vratislavice pomn., subst. – 1. katastrální území a městská čtvrť Liberce; 2. id. sl. geografický hyperpojem, zahrnující podle potřeby celou ČR, palearkt nebo známý vesmír

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

W

Ve slovníku se zatím nevyskytuje žádné slovo na "W"

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

X

Ve slovníku se zatím nevyskytuje žádné slovo na "X"

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Y

Ve slovníku se zatím nevyskytuje žádné slovo na "Y"

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Ž

zamrzlá evoluce F., adj. et subst. – 1. teorie prof. Flegra (viz Flegr) o mechanismu evoluce, podle které se druhy mohou z důvodu přemíry protichůdných selekčních tlaků vyvíjet jen po snížení velikosti populace; 2. kniha prof. Flegra; 3. id. obsah mrazáku s nápisem FLEGR

Záviš – M., subst. – 1. český šlechtic (Z. z Falkenštejna); 2. interpret vulg. písní (Špeditér, Temelín…)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Ž

žraní N., subst. – 1. pojídání, syn. predace a absorbace (viz predace, viz absorbace); 2. žr-át v. – realizovat žraní (ž. tamarind – pojídat Tamarindus indica, ž. erární ořechy – predovat ořechy ve společném vlastnictví)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Vysvětlivky:

id. sl. – ideologické slovo
id. - ideologický
odb. – odborný, odborně
biol. – biologický, biologicky
FN – Fluorescenční noc
zkr. – zkratka
Vrat. – v nářečí centrálních Vratislavic
syn. – synonymum
arab. – arabština
zvol. – zvolání
čs. – čeština
ext. – vymřelý, extinkce
angl. – angličtina
amer. – amerika
brit. – británie
vulg. – vulgárně
Č. – v Čechách (nikoli na Moravě)
lat. – latinsky
chorv. – chorvatština

M., F., N. – maskulinum, femininum, neutrum
pomn. – pomnožné číslo
sg., pl. – číslo jednotné a množné
v. – verbum (sloveso)
subst. – substantivum (podstatné jm.)
adj. – adjektivum (přídavné jm.)
interj. – interjekce (citoslovce)

↑ Nahoru ↑

-- Created with help of Lightbox2 --