O Fluorescenční noci

Fluorescenční noc je krátké soustředění pro mladé lidi se zájmem o biologii a přírodní vědy obecně zajišťované sdružením Arachne, z.s. Pětkrát do roka organizujeme víkendová soustředění přímo na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a jednou ročně se vydáme na 5—6 dní na biologicky zajímavé místo v České republice v rámci výjezdní Fluorescenční noci.

Klasická Fluorescenční noc má vždy své vybrané téma a její náplní jsou zejména přednášky a praktika, které se snaží toto téma pojmout ze všech možných úhlů pohledu biologie a příbuzných věd. V minulých letech jsme měli témata, jako např. Komunikace, Mutualismus, Smysly, Bez kyslíku nebo Matematika v biologii (pro zájemce o podrobný seznam přednášek navštivte stránku Odborný program). Abychom celý víkend jen neseděli na fakultě, koná se na každé akci také exkurze na zajímavé lokality v okolí Prahy. Ukázka nalezených organismů, ale i demonstrace krajinných a jiných zajímavých fenoménů, které potkáme, je nedílnou součástí těchto exkurzí. Večerní čas je vyhrazený jednak mikroskopování s fluorescenčními mikroskopy, ale také volné diskuzi, hraní na hudební nástroje a jiné zábavě.


Výjezdní Fluorescenční noc se snaží naplno využít místa, na kterém se koná, a ročního období (obvyklým termínem je pozdní jaro), a proto jsou její náplní zejména exkurze do přírody, demonstrace organismů a krajinných fenoménů. Přednášek bývá méně než na klasické Fluorescenční noci, obvykle jedna až dvě za akci. Přítomnost fluorescenčního mikroskopu je zajištěna, takže je možné prohlédnout si nalezené organismy takřka hned po příchodu z terénu. Mimo to bývá součástí i nějaká drobná mimoodborná aktivita.


Cílem Fluorescenční noci je předávat znalosti a schopnosti z oboru biologie a blízkých přírodních věd. Možnost naučit se samostatné práci s Fluorescenčním mikroskopem je specifická záležitost našich akcí, spojená s Fluorescenčními nocmi již od začátků. Od pradávna je ale nedílnou součástí našich akcí i fluonoční kultura a navazování kontaktů a předávání zkušeností mezi studenty různých ročníků a odborníky v příjemném neformálním prostředí. Se zájemci o studium na Přírodovědecké fakultě vždy rádi prodiskutujeme jeho možnosti.

Ačkoliv je program optimalizovaný pro středoškolské studenty vyšších ročníků, nediskriminujeme studenty podle věku, účast je možná pro studenty jak ze středních, vysokých, tak i základních škol (velmi mladým nadšencům do biologie však můžeme vřele doporučit i jiná soustředění, viz odkazy.)

Naše akce by nemohly existovat bez podpory Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která nám každý rok poskytuje prostory, zázemí a finanční podporu pro konání našich akcí. Stejně tak bychom se neobešli ani bez podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož vytrvalá podpora v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol nám umožňuje dělat akce jak kvalitní, tak pro studenty finančně únosné.