3. až 5. září – (Post)apokalypsa

Na první Fluonoc nového akademického roku se přihlásilo 30 účastníků. V pátek jsme měli na programu přednášky od Martina (Kutyho) Kuthana na téma Poruchy a opravy v DNA a prof. Karla Pracha o Ekologické sukcesi. V sobotu tradičně následovala exkurze tentokrát do Milovic. Po ní Míša Mikát pohovořil o krásách Toronta. V neděli proběhla přednáška Extrémofily od doc. Antona Markoše. Celá Fluonoc byla zakončena nejvíce apokalyptickou přednáškou od paní doktorky Kristýny Minářové s názvem Smrt. Více se dozvíte z pohledu Julči Vrtkové.


Vyhlídka na blížící se klasické prezenční Fluorescenční noci byla po delší pauze pro všechny určitě příjemným zpestřením prvního školního týdne. Po příjezdu jsme začali přednáškou Martina 'Kutyho' Kuthana na téma Poruchy a opravy v DNA, kde jsme se dozvěděli všechno možné i nemožné o její labilitě a mechanismy, kterými je organismy řeší. Následovala přednáška o Sukcesi a jejím využití v ekologické obnově od Karla 'Erose' Pracha. Mimo jiné jsme vyslechli například to, jak nahlížet na rekultivaci lidskou činností narušených stanovišť. Po přednáškách jsme shlédli povedenou úvodní scénku. Matyáš, Jirka Hadrava a Tyrkys se jakožto Otec, Syn a duch svatý pokusili seslat na svět Apokalypsu zlomením sedmi (studentských) pečetí. Avšak neúspěšně, neboť sedmá se ocitla na predivním stole a byla jak jinak než zpredována. Následovalo představování a uvedení do chodu a pravidel jak fluonoci, tak budovy fakulty. V rámci představování také proběhlo vyhlášení výsledků selekčních otázek. Dále následovala večeře a po ní volné mikroskopování a všemožné diskuze.

V sobotu jsme se po časném budíčku a snídani vydali na Masarykovo nádraží na vlak do Milovic, kam vedla exkurze. Naším cílem byla Národní přírodní památka Mladá, konkrétně pastevní rezervace koní a praturů a k ní přilehlý tankodrom, kde se vyskytují vzácné druhy organismů vázané na bezlesí a pravidelně narušovaná stanoviště. Z nich jsme pozorovali silně ohroženou rostlinu vrabečnici roční, která je vedle dvou druhů lýkovců jedním ze tří druhů patřících do čeledi vrabečnicovité z naší květeny. Dále z živočichů se v tůních tankodromu podařilo najít zástupce korýšů vázaných na periodicky zaplavované tůně - žábronožky a listonohy letní. Poté, co jsme posvačili a velmi exploračním tempem během několika hodin ušli tak tři kilometry, nastal čas se vrátit k nádraží. Někteří si ještě koupili před odjezdem vlaku zmrzlinu nebo limonádu a vydali jsme zpátky na fakultu. Večer jsme se navečeřeli, a pak proběhla cestovatelská přednáška doktora Mikáta na téma Příroda v okolí Toronta. Míša strávil v Torontu již víc jak půl roku v rámci postdoktorského studia, tudíž byla přednáška nabitá spoustou jeho vlastních zkušeností, zážitků a fotek. Následně jsme se znovu oddali mikroskopování na fluorescenčních mikroskopech a diskuzím o všem možném a nemožném. Také se uskutečnila menší oslava a přání k narozeninám Jitce W. a Míšovi. V nočních hodinách jsme též podnikli ideonákup, který se, přestože jsme nemohli chvíli najít otevřený obchod, si troufni říct, vydařil.

Neděli jsme po snídani zahájili přednáškou Antona Markoše o extrémofilech, kde jsme se dozvěděli například o různých možnostech, jak získávají organismy energii. Fluonoc zakončila Kristýna 'Kiki' Minářová povídáním o epidemiích. Pověděla nám něco o jejich historii i mnoho dalšího. Poté se část účastníků již vydala zpátky do svých domovů a část pokračovala ještě na seminárium k expedici na Sicílii. Předpokládám, že nejen já jsem se vracela těšící se jak na blízkou expedici, tak na příští fluorescenční noc.

5. až 7. listopadu – Vlnění

Nestihli jsme si ani vybalit batůžky z podzimních prázdnin a listopadová Fluorescenční noc byla tady. Započala jako obvykle v pátek ve tři hodiny přednáškou o fyziologii sluchu od profesora Josefa Syky v mýtické učebně parazitologie. Následována byla hned přednáškou o fluorescenční mikroskopii od Ondřeje Šebesty která nás zavedla dokonce i za „velkým“ fluorescenčním mikroskopem v kryptách fakulty. Touto dobou byl taktéž pozorován Albert F. Damaška, který chudákům účastníkům nadělil brožury k BiO, ovšem na Fluonoci se podle jeho slov vůbec nevyskytoval.

V brzké sobotní ráno nás vzbudil Türkys a my jsme se seběhli v predivní místnosti na snídani. Poté jsme ale už museli vyrazit na exkurzi, která nás tentokrát zavedla ke svatojánským proudům u vodní nádrže Slapy. Vystoupili jsme v Třebenicích a vydali se podél proudu až do Štěchovic. Po cestě jsme kromě biologických fenoménů pozorovali i fenomény kulturní, jako je chatová osada Ztracenka a kostel sv. Jana Nepomuckého přímo ve Štěchovicích. Tam jsme ale už za mírného krápání nasedli na bus a nechali se odvézt zpět na fakultu. Po cestě jsme udělali ještě krátkou zastávku ve venkovním amfiteátru, kde nám byl na dobrou noc demonstrován tanec štírků.

V neděli ráno, jen co jsme naše bříška naplnili predivem, jsme byli vyhnáni do posluchárny si poslechnout poslední tři přednášky. Na fascinující přednášce o bičících a pohybu protist nám Vladimír Hampl vysvětlil, proč se protista tak nadřou, když nemají žádnou setrvačnost, a poté jsme ještě slyšeli o tématu invazí ve vodním prostředí od Adama Petrusky, a to tedy jak o invazivních druzích, tak o různých neduzích, co k nám mohly být zavlečeny. Poslední přednášku věnovanou Maxwellovým rovnicím popisujícím elektromagnetické vlnění měl Fanda Zajíc. My jsme se však ani nenadáli, byly tři hodiny odpoledne a my jsme se rozjeli do svých domovů. A než bys řekl Parafyletický taxon, Viničná opět upadla do svého akademického klidu.


-- Created with help of Lightbox2 --