Prezentace přednášek z fluorescenční noci

Přednáška J. Černého o imunitním systému (video na webu čt)
Představení FN (Michael Mikát, Jan Martinek, Jiří Hadrava, Stanislav Vosolsobě, Celie Korittová, Albert Damaška)
Co všechno se dá na fluorescenční noci vidět (Michael Mikát)
Pohlavní dimorfismus (Michael Mikát)
Tropický ekosystém (Michael Mikát)
Fauna v mediteránu (Albert Damaška)
Paleontologie (Albert Damaška)
O původu druhů a učivu roztomilých dětí (Albert Damaška)
Parazitismus v říši rostlinné (Hanka Mašková)
Diagnostika a terapie parazitárních onemocnění (Kristýna Minářová)
Prezentace Pavla Škalouda na téma Diversita protistních organismů
-- Created with help of Lightbox2 --