Příští konání Fluorescenční noci:

2. - 4. prosince 2022

Téma:

Zrození

Začátkem prosince proběhne další Fluorescenční noc. Akci pro mladé lidi se zájmem o biologii pořádanou sdružením Arachne pod záštitou PřF UK. Jako již tradičně se koná na Viničné 7 v Praze, kde se i přespává ve spacácích a na karimatkách. Pro účastníky je zařízeno i jídlo a celá akce je zdarma. Vždy jsou zde přítomny zajímavé diskuze, mikroskopování, exkurze a demonstrace biologických fenoménů. Těšit se můžete na tyto přednášky:
Gamety aneb cesta k zygotě a zase zpátky od Kačky Čermákové
Vznik rostlinných druhů od Filipa Koláře
Buněčné typy: jeden genom, tisíc podob od Jiřího Janouška
Na cestách – Tibet a Izrael od Terezy Matějkové

Na exkursi se vypravíme do Chlupáčova muzea historie Země a Hrdličkova muzea člověkaPřihlašování bylo již ukončeno.

oddělovač

Na další Fluonoc se můžete těšit 3. - 5. února 2022

oddělovač
K odběru emailů upozorňujících na další Fluorescenční noci a související akce (v jednotkách ročně) se můžete přihlásit pomocí tohoto formuláře.-- Created with help of Lightbox2 --