Aktuální informace


Výjezdní Fluonoc

Terénní exkurse, známá též jako výjezdní Fluorescenční noc, je soustředění pro mladé lidi se zájmem o biologii pořádané sdružením Arachne pod záštitou PřF UK. Letos se vydáme do nepříliš známých a turisty nepřeplněných Lužických hor na chatu Seleška u obce Petrovice. Jak je zvykem, organizovanou náplní akce budou zejména exkurse do přírody na biologicky zajímavé lokality, explorace krajiny a demonstrace organismů. Večer se můžete těšit na četné diskuze, mikroskopování a společenské aktivity.
Termín: 3. - 8. června
Hlaste se do 22. května zde
Pozvánka zde
oddělovač

Praktické informace

Ubytování: Chata Seleška https://mapy.cz/s/porutevuda , ve vlastních spacácích

Trasy exkursí

Zřícenina Starého Falkenburgu
PP Rašeliniště Mařeničky
PP U Rozmoklé Žáby
Jezevčí vrch
Motýlí dům
PP Naděje

Bohužel kvůli vzrůstajícím nákladům na jídlo i ubytování budel letošní poplatek za Výjezdní FN dosahovat 650 Kč.


-- Created with help of Lightbox2 --