Jak se přihlásit?

Pokud se chcete na Fluonoci zúčastnit, je nezbytné se přihlásit pomocí registračního formuláře. Odkaz na formulář příslušící k nejbližšímu soustředění naleznete na stránce s informacemi o aktuálních akcích. O spuštění registrace se můžete nejspolehlivěji dozvědět prostřednictvím pozvánky zaslané na váš e‑mail. K odběru těchto e‑mailových pozvánek se lze přihlásit pomocí internetového formuláře (do e‑mailové schránky vám pak budou pozvánky na akce chodit přibližně šestkrát do roka).

Ve vlastním přihlašovacím formuláři jsou kolonky k vyplnění osobních údajů (jméno, věk apod.), a také tzv. selekční otázky. Na základě odpovědí na ně probíhá výběr účastníků, je proto potřeba odpovídat na ně pečlivě (vzorové otázky a odpovědi naleznete níže). Doplňkově mohou být uvedeny také tzv. exprimační otázky (pro význam slova exprese v žargonu Fluorescenční noci viz Fluonoční slovník). Odpovědi na tyto otázky nemají žádný vliv na pravděpodobnost přijetí na FN, slouží pro pobavení tázaného i tazatelů.

Dbejte na to, abyste formulář odeslali nejpozději ve stanoveném termínu, včas přihlášení mají přednost.

Selekční otázky

Počet účastníků FN je z praktických i jiných důvodů omezený a uchazečů je zpravidla více než volných míst. Z toho důvodu je nutné provádět selekci uchazečů. Při selekci se snažíme zohlednit řadu parametrů tak, aby FN poskytla účastníkům co možná nejvíce obohacující zážitek.

Hlavním parametrem jsou selekční otázky, na které účastníci odpovídají při vyplňování přihlášky. Jelikož je FN zejména biologicky zaměřenou akcí, bereme ohled na odbornou kvalitu odpovědí, oceňujeme však také originalitu, tvořivost či smysl pro humor. Odpověď na selekční otázku je značně volný žánr, klademe nicméně určité nároky na délku — odpovědi nesmí být delší než 777 znaků, zároveň by ale neměly být příliš krátké. Kratší odpovědi sice přímo nepenalizujeme, ale pro kvalitní vyjádření svých myšlenek uchazeči obvykle potřebují většinu stanoveného limitu, což odpovídá několika rozvitým větám. Odpovědi mohou být psány vážně i méně vážně, alternativní literární formy (např. poezie) jsou rovněž přípustné. Důležité je, že v důsledku by z odpovědi mělo být zřejmé, že právě ty jsi pro FN ten pravý.

Dále uchazeče dělíme do kategorií podle toho, kolikrát se již v minulosti účastnili, pro každou kategorii pak existuje určitý počet volných míst. Tím je zajištěna zdravá obměna účastnické základny a matadoři i nováčci mají férovou šanci. Místa v jednotlivých kategoriích zaplňujeme podle získaných bodů. Body lze získat zejména kvalitními odpověďmi na selekční otázky, dále například také řešením korespondenčního semináře Biozvěst (jeho řešení však rozhodně není podmínkou k účasti). Pozdní přihlášení nebo neschopnost účastnit se celé FN naopak vedou ke ztrátě bodů.


Příklady selekčních otázek a odpovědí na ně

Zde si můžete přečíst některé otázky, na které měli zájemci o Fluorescenční noc v nedávné minulosti odpovídat a k nim nejlépe hodnocené odpovědi účastníků (odpovědi se vám zobrazí po kliknutí na jednotlivé otázky).

Které z jednobuněčných organismů bys rád zatahal za bičíky (a proč)?

Jak bys chránil nosorožce před vyhynutím (a proč)?

Co Ti připadá nejzajímavější na trusu (a proč)?

Jaký objev Tě v poslední době nejvíce zaujal a proč?

Co Ti připadá nejzajímavější na psech a proč?

Který zvuk z přírody máš nejradši a proč?

Na jakou vědeckou otázku bys rád zjistil odpověď (a proč)?

Který organismus bys rád choval/pěstoval (a proč)?

Co si myslíš, že je nejzajímavější v hrsti hlíny (a proč)?

Jak si představuješ, že by mohl vypadat život vzniklý nezávisle na životu na zemi?

Ve které státě na světě bys rád pozoroval organismy (a proč)?

Které číslo považuješ za nejdůležitější pro biologii (a proč)?

Který organismus doufáš, že v rámci výjezdní FN potkáš, a co je na něm podle Tebe zajímavého?

Ve které denní době nejradši pozoruješ organismy a proč?

Které typy geomorfologických útvarů máš nějradši a proč?

Organizátorské odpovědi

Protože se někteří z vás ptali, jak bychom odpovídali my, organizátoři, zde máte možnost prohlédnout si některé naše odpovědi, které budeme časem doplňovat.

Nenacházejí se zde všechny otázky a ani odpovídání organizátorů není pravidelné a rozhodně bychom nechtěli, aby někdo naše způsoby odpovídání kopíroval. Berte tedy naše odpovědi spíše jako zajímavou možnost zjistit, co by jednotliví organizátoři na danou otázku odpověděli, kdyby byli na vašem místě ;-).

Jak bys chránil nosorožce před vyhynutím (a proč)?

Co Ti připadá nejzajímavější na trusu (a proč)?

Které z jednobuněčných organismů bys rád zatahal za bičíky (a proč)?

Jak si představuješ, že by mohl vypadat život vzniklý nezávisle na životu na zemi?

Ve které státě na světě bys rád pozoroval organismy (a proč)?

Které číslo považuješ za nejdůležitější pro biologii (a proč)?

-- Created with help of Lightbox2 --